Velkommen

Kropspsykoterapi

SUSANNE TINDGARD LAURIDSEN

BODYNAMICTERAPEUT

Som Bodynamicterapeut samarbejder jeg med klienten med bearbejdning af klientens nutidige problemer og med udvikling af ressourcer og indlæring af nye færdigheder.

Et vigitgt fokus i terapien er klientens kontaktevne og relationer til andre mennesker. Der lægges i høj grad vægt på klientens konkrete samspil med bl.a. familie, venner, bekendte, kolleger og problemerne hermed.

Kontakten mellem terapeut og klient er også et væsentligt omdrejningspunkt i terapien .

HVORFOR GÅ i TERAPI

Nogle ønsker at indgå i en personlig udviklingsproces, de ønsker større selvindsigt og selvforståelse, måske generelle forandringer i deres liv. De kan have et ønske om at gå i terapi pga. nutidige problemer, som f.eks. kontaktproblemer. de kan have svært ved at forstå sig selv og egne reaktioner. De kan have manglende selvværd eller selvtillid, generel utilfredshed med livet, akutte kriser og livsproblemer.

Andre ønsker at tage fat i problemer fra livshistorien og opvæksten. Ofte har problemer, der kommer til udtryk ivoksenlivet rødder i opvæksten.

Copyright @ All Rights Reserved